به نظر من با این کار خرید و فروش دلار یک ارز مورد نیاز جامعه عملا داریم اموزش 

دلالی ایجاد میکنیم . 

اگر خیلی ها هم از روی ترس وارد این بازار ارز نمیشوند اگر روی یک ترید برای ارز بتوانند 

سود کنند که قطعا سود میکنند مزه اش زیر زبانشان است و دیگر طمع انها را ول نمیکند

 و همچنان بازار ارز را خواهند چسبید . 

همین کار خود باعث بالا رفتن قیمت میشود وقتی تقاضای خرید بیشتر است و دلال بیشتری 

در بازار وجود دارد حالا اگر برعکس شود چه میشود ؟ یعنی شما نقش یک ادمی را بازی کنیم

 که نه تنها انها را به خرید ارز دعوت نمیکنید بلکه از انها میخواهد که ارز را نخرند مگر

 برای نیازهای ضروری خود اعم از مسافرت . وجاهایی که نیاز به ارز است 

میشود گفت در این صورت تقاضا برای ارز کمتر میشود و وقتی تقاضای انچنانی در بازار

 نباشد به طبع ان افزایش قیمت نیز نداریم . 

چند مثال بزنم : 10سال قبل چند نفر خرید و فروش ارز میکردند؟ وضع رفاه مردم چگونه بود؟

8 سال قبل چند نفر خرید و فروش ارز میکردند و وضع رفاه مر دم چگونه بود ؟

4 سال قبل چند نفر ارز خرید و فروش میکردند و وضع رفاه مردم چگونه بود ؟

همینطور تا امسال چند نفر ارز خرید و فروش میکنند و وضع مردم و رفاه انان چگونه است؟

1 سال بعد چند نفر به این کار تشویق میشوند و وضع رفاه انان و مردم چگونه خواهد بود ؟

2 سال بعد

3 سال بعد

4 سال بعدچند نفر وارد این بازی شده اند و وضع رفاه مردم چگونه است؟

تنها با خرید و فروش پول یک کشور بیگانه بر خود کشور ظلم میکنیم همینطور که ما ارز

 میخریم و نگه میداریم به امید افزایش کشورهای در حال پیشرفت نیز اینگونه ترقی میکنند؟

تا هم میتوانیم از دولت و ... ایراد میگیرم بله مشکل انها جداست و خود ما نیز فشار را بیشتر 

میکنیم از داخل با هر خبر تحریم تقاضا بیشتر و بیشتر اگر برعکس باشد و با هر خبر تحریم 

ارزی را که داریم بفروشیم ایران گلستان میشود اما دریغ و افسوس که همه ما این حرف ها

 را شعار میدانیم و هر روز  در منجلابی که عملا خودمان ان را ساخته ایم فرو میرویم 

همچنان نیز امید داریم تا کسی برایمان کاری کند .

یک روز امید داریم به امدن اقای .... تا کاری برایمان بکند و روز بعد .... همینطور الا اخر...

کاری که شاید از دست خودمان به راحتی هر چه تمام تر بر بیاید انجام ان را از دیگران خواستاریم .


مثال :هفت سال قطعی مصر و تعبییر خواب یوسف را قطعا به یاد دارید

اگر کشور را در هفت سال فراوانی و وفور ببینیم نباید ارز را خودمان جمع کنیم بلکه باید هر

چه داریم را واگذار کنیم تا دولت ذخیره کند و در هفت سال قطحی و خشکسالی به بازار تزریق کند و ...

اما ما مثل کاهنان معبد امون خودمان برای خود تصمیم میگیرم  و این کاری بس غلط است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/03/16ساعت 17:49  توسط هادی   |